Other BT PLC sections
 

BT Cymru

English  

Croeso i wefan BT Cymru

Nick Speed, BT Group Public Affairs Director for Wales

Nick Speed, BT Group Public Affairs Director for Wales

Mae gan BT bresenoldeb sylweddol yng Nghymru ac yn falch o’i gydnabod fel un o gwmnïau angor y wlad gan Lywodraeth Cymru. Mae’n ffynnu mewn sector sy’n tyfu’n gyflym, yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, ac ar draws y byd.

Gyda’r diwydiant cyfathrebu’n newid yn barhaus, yn awr mae BT yn fusnes tra gwahanol i’r cwmni oedd yn bodoli sawl blynedd yn ôl. Mae wedi newid o fusnes oedd yn canolbwyntio ar linellau a galwadau o fewn y Deyrnas Unedig i gwmni sy’n enwog am dechnolegau arloesol wrth fuddsodd mewn ffeibr ar gyfer marchnadoedd corfforaethol, busnesau bach a chanolig, a defnyddwyr preswyl. Ac mae ein buddsoddiad mewn technolegau arloesol yn mynd o nerth i nerth. Erbyn hyn mae ein gwasanaethau’n cynnig adnoddau nad oedd unrhyw un wedi dychmygu pan ymunais â BT yn 1997, heb sôn am eu cynnig i gwsmeriaid mewn 170 gwlad.

Mae’r byd telathrebu’n newid yn gyflym a bydd rhaid i fusnesau, llywodraeth a thrigolion Cymru fod yn ymwybodol o ddatblygiadau technolegol newydd a’u potensial i’n helpu i ffynnu a gwella ansawdd ein bywydau.

Mae BT Cymru wedi dathlu nifer o lwyddiannau nodedig dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ar 18 Gorffennaf 2012 cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, mai BT fyddai partner Llywodraeth Cymru i ddarparu band llydan yr oes nesaf ar gyfer 96% o’r wlad erbyn 2016. Erbyn hyn mae’r rhaglen wedi dechrau ac ar y llwybr iawn i’w gwblhau’n brydlon.

Mae BT Sport yn mynd yn dda, gyda Chymru yn elwa o gytundeb i noddi’r pedwar tîm rygbi rhanbarthol a Chlwb Cefnogwyr BT yn buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol yn ardal Blaenau Gwent.

Ein heriau nesaf fydd helpu gwasanaethau cyhoeddus Cymru wrth weithredu contract PSBA (Public Sector Broadband Wales) a sicrhau byddwn yn parhau i wrando ar ein cwsmeriaid, yn Gymraeg a Saesneg.